KEMULIAN SAHABAT NABI R.A

Author: Muawiyah ibnu hayat / Labels:

Imam Ibnu Mubarak rhm. berkata, "Mu'awiyyah dalam pandangan kami adalah ujian. Apabila kami mendapati seorang yang memandang Mu'awiyah dengan sinis, maka kami pun mencurigai sikapnya terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW"
(Tarikh Dimasyq 59/209 oleh Ibnu Asakir)

Sungguh menghairankan, keharuman nama Mu'awiyah ra. dan sejarah perjalanan hidupnya yang begitu indah dalam kitab – kitab hadits dan sejarah yang terpercaya, kini telah dinodai oleh suara sumbang mulut – mulut dan goresan tangan manusia – manusia yang memutarbelitkan sejarah dan memendam fakta !

Ironisnya pemikiran ini telah lama subur dalam buku – buku pendidikan sejarah di berbagai tingkatan madrasah negeri ini, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah hingga Perguruan Tinggi. Sehingga semenjak dini anak – anak telah dibina untuk membenci seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Mu'awiyah ra.

Dalam gambaran mereka Mu'awiyah ra. adalah musuh bebuyutan Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. ! Mu'awiyah ra. adalah seorang yang menghalalkan darah saudaranya hanya karena ambisi terhadap kekuasaan ! Dan gambaran – gambaran mengerikan lainnya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis memaparkan hadits – hadits dan atsar tentang Mu'awiyah ra. dan penjelasan terhadap keutamaannya :

1. Mu'awiyah ra. berkata, "Sesungguhnya kalian telah melakukan shalat ! Sungguh kami telah menemani Rasulullah SAW, tidaklah kami melihat beliau SAW telah melakukan shalat tersebut, dan sungguh beliau telah melarangnya, yakni 2 rakaat setelah ashar"
(HR. Bukhari no. 3766, Ahmad 4/99 dan lainnya). Imam Bukhari berdalil dengan hadits ini bahwa persabatan Mu'awiyah ra dan Nabi SAW sudah cukup menunjukan keutamaan beliau yang sangat besar.
Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 7/131 mengatakan, "… Dengan kejelian beliau (Bukhari) berdalil dengan hadits yang dapat menghentam pemikiran (Syiah) Rafidhah".

2. Dia (Abu Sufyan) berkata, "Mu'awiyah engkau jadikan pembantumu ?", Nabi SAW menjawab, "Ya"
(HR. Muslim no. 2501, Ibnu Hibban no. 7209, dan lainnya) Segi pendalilan hadits ini amat jelas, yaitu Mu'awiyah ra. termasuk para penulis wahyu untuk Rasulullah SAW (Al Bidayah 8/119 oleh Al Hafizh Ibnu Katsir)
Demikian pula dikatakan oleh seluruh Ulama yang menulis biografinya (biografi Mu'awiyah ra.) seperti Abu Nu'aim, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan lainnya (Lihat pula Zadul Ma'ad 1/113 oleh Ibnul Qayyim)

3. Dari Irbad bin Sariyah ra., Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, ajarkan Mu'awiyah ilmu tulis dan hitung dan lindungi dia dari siksa"
(HR. Ibnu Khuzaimah no. 1938, Ibnu Hibban no. 2278, Ahmad 4/127 dan lainnya, hadits hasan lighairihi, Imam Adz Dzahabi berkata, "Hadits ini memiliki penguat yang kuat")

4. Nabi SAW berdoa untuk Mu'awiyah, "Ya Allah, jadikanlah dia penunjuk dan yang diberi petunjuk, tunjukilah ia dan berilah manusia petunjuk karenanya"
(HR Bukhari dalam Tarikh 4/1/327, At Tirmidzi 2/316, Ibnu Asakir 16/684-686 dan Adz Dzahabi dalam Siyar 8/38, hadits ini disohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah 4/615-618)

5. Umar bin Khattab ra. berkata tatkala mengangkatnya sebagai gubernur Syam, "Janganlah kalian menyebut Mu'awiyah kecuali dengan kebaikan"
(Kitab Al Bidayah 8/125 oleh Ibnu Katsir)

6. Ali bin Abi Thalib ra. berkata sepulangnya dari Perang Shiffin, "Wahai manusia, janganlah kalian membenci kepemimpinan Mu'awiyah, seandainya kalian kehilangan dia, niscaya kalian akan melihat kepala – kepala bergelantungan dari badannya (banyak pembunuhan)"
(Kitab Al Bidayah 8/134 oleh Ibnu Katsir)

7. Abdullah bin Umar ra. berkata, "Ayahku Umar lebih baik daripada Mu'awiyah tetapi Mu'awiyah lebih pandai berpolitik darinya"
(Kitab Al Bidayah 8/138 oleh Ibnu Katsir)

8. Abdullah bin Abbas ra. berkata, "Saya tidak melihat seorang yang lebih arif tentang kenegaraan daripada Mu'awiyah"
(Kitab Al Bidayah 8/138 oleh Ibnu Katsir)

9. Seorang tabi'in, Zuhri, berkata, "Mu'awiyah bekerja pada pemerintahan Umar bin Khattab bertahun – tahun dan tiada cela sedikitpun darinya"
(Kitab As Sunnah 1/444 oleh Al Khallal)

10. Abu Mas'ud Al Muafa bin Imran pernah ditanya, "Wahai Abu Mas'ud siapakah yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz ataukah Mu'awiyah ?". Dengan nada marah ia berkata, "Seorang sahabat nabi tidak bisa dibandingkan dengan seorang pun. Mu'awiyah adalah sahabat Nabi sekaligus iparnya dan penulis wahyunya"
(Tarikh Dimasyq 59/208)

11. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang mencela Mu'awiyah ra. dan Amr bin Ash ra, lalu ia menjawab, "Tak seorangpun berani mencela keduanya kecuali mempunyai tujuan jelek"
(Tarikh Dimasyq 59/210)

12. Ibnu Taimiyyah berkata, "Ia (Mu'awiyah) adalah awal raja dan kepemimpinannya adalah rahmat"
(Kitab Majmu' Fatawa 4/478 dan Kitab Minhaj As Sunnah 6/232)

13. Ibnu Abil Izzi Al Hanafi berkata, "Raja pertama kaum muslimin adalah Mu'awiyah dan ia adalah sebaik – baiknya raja kaum muslimin"
(Syarah Kitab Aqidah Thahawiyah hal. 722)

14. Adz Dzahabi berkata dalam biografinya, "Amirul Mukminin, raja Islam. Mu'awiyah adalah raja pilihan yang keadilannya mengalahkan kezhaliman"
(Kitab Siyar 3/120, 159)

Demikianlah hadits – hadits yang shahih dan atsar salafush shalih tentang keutamaan Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra. Akhirnya penulis berkata seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rhm., "Cukuplah bagi kami untuk memaparkan hadits – hadits shahih, hasan dan jayyid daripada hadits yang palsu dan mungkar"
(Al Bidayah 8/122)

Dipetik dari tulisan Ustadz Abu Ubaidah Al Atsari, Majalah Al Furqan, Lajnah Dakwah Ma'had Al Furqan, Gresik, Edisi 12, Tahun IV, Rajab 1426 H, hal. 14-20.

Kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah

Author: Muawiyah ibnu hayat / Labels:

Imam al Bukhari Rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas Radhia Allah ‘anhuma bahawa Baginda Nabi Salla Allah ‘alaihi wa sallam bersabda :
Tidak ada hari-hari, yang dilakukan amal soleh padanya yang lebih disukai Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini. Sahabat R.A. bertanya. “ Wahai Rasulullah S.A.W., dan tidak juga berjihad fi sabilillah ( lebih afdhal daripada beramal pada hari-hari ini? ) “ Rasulullah S.A.W bersabda, “ Tidak juga berjihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan diri dan hartanya dan kemudian dia syahid.”

“ Tidak ada dari hari-hari yang lebih dikasihi Allah untuk dipenuhi dengan ibadah kepadaNya daripada sepuluh hari terawal dari bulan Zulihjjah; puasa setiap hari daripadanya menyamai puasa setahun, solat pada setiap malam daripadanya menyamai solat pada malam Lailatul Qadar.”

Amalan yang dianjurkan ke atas kita pada bulan yang mulia ini:
1. Menunaikan haji dan umrah
Sebaik-baiknya amalan adalah menunaikan haji dan umrah. Sabda Nabi Salla Allah ‘alaihi wa sallam : “Haji yang baik (diterima) tiada baginya balasan melainkan Syurga”.
2. Berpuasa
Diriwayatkan oleh Hunaydah Ibn Khaalid oleh isterinya, bahawa salah seorang dari isteri Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam telah berkata:
"Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam kebiasaannya berpuasa pada 9 hari pertama Zulhijjah dan hari Asyura, dan pada 3 hari pada setiap bulan, hari Isnin pertama pada setiap bulan dan 2 hari Khamis." Riwayat al-Nasaa'i, 4/205 dan Abu Daud; dikelaskan sebagai sahih oleh al-Albaani dalam Sahih Abi Daud, 2/462.

3. Berzikir
Adalah sunnah supaya kita berzikir takbir (Allahu Akbar), tahmid (Alhamdulillah), tahlil (La Ilaha Illallah) dan tasbih (Subhanallah) pada 10 hari pertama Zulhijjah.
Firman Allah SWT: "Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak." (Surah Al-Hajj 22:28)Hari-hari tersebut dijelaskan sebagai sepuluh hari di bulan Zulhijjah. Oleh kerana itulah para ‘Ulama menyarankan supaya diperbanyakkan berzikir pada hari-hari tersebut sebagaimana mafhum hadith Ibnu ‘Umar Radhia Allah ‘anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah, di antaranya :
“Oleh kerana itu perbanyakkanlah padanya tahlil (La Ilaha Illa Allah) , takbir (Allah Akbar) dan tahmid (Alhamdu Lillah)”.
Imam Al Bukhari Rahimahullah meriwayatkan bahawa Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah Radhia Allah ‘anhum kedua mereka pada hari-hari tersebut selalu keluar ke pasar bertakbir dan diikuti oleh orang ramai. Imam Ishaq Rahimahullah meriwayatkan bahawa para Fuqaha’ (ahli feqah) di kalangan Tabi’in (generasi selepas Sahabat Nabi) sentiasa membaca pada hari-hari itu “[Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illa Allah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa LillahI Hamdu]”.Dibolehkan juga pada hari-hari tersebut berzikir dengan apa-apa zikir yang lain dan segala do’a yang baik.
4. Bertaubat
5. Memperbanyakkan amalan soleh
6. Bertakbir pada hari Aidil Adha
7. Melakukan korban (menyembelih binatang ternakan)

8. Solat Aidil Adha
Bagi kaum laki2, adalah penting utk solah secara berjemaah di masjid.Bukan pada hari tersebut dahaja tetapi juga pada hari2 yg lain.(Solat 5 waktu sehari semalam di masjid)

SONESTA

Author: Muawiyah ibnu hayat / Labels:Beginilah keadaan kami sehari sebelum raya di Mesir. Berbekalkan suasana yang sejuk di waktu petang disertai angin yang bertiup kencang menghamburkan debu-debu yang halus yang memasuki mata-mata kami, kami sempat berposing di depan kedai burger arab SONESTA yang menyediakan mkanan arab...(Gambar ini diambil sebelum masuk waktu maghrib)