EMPAT JENIS HATI

Author: Muawiyah ibnu hayat / Labels:Hadhrat Huzaifah  R.A pernah berkata :

"Hati ada empat macam; (1) hati yang gelap,iaitu hati orang-orang kafir, (2) hati bermuka dua, iaitu hati orang-orang munafiq (3) hati yang bersih yang mengandungi sinaran cahaya, iaitu hati orang-orang yang beriman, (4) hati yang mengandungi iman dan nifaq.
Misalan bagi iman ialah seperti pokok yang tumbuh membesar dengan air yang suci manakala perumpamaan bagi nifaq ialah  seperti bisul yang membesar dengan nanah dan darah. Maksudnya hati akan dikuasai oleh salah satu daripada keduanya(iman dan nifaq) yang lebih kuat."


(Abu Nu'aym dalam  Hilya (Vol.1 Pg.276).)