TIPUDAYA SYAITAN TERHADAP MEREKA YANG BERIBADAT

Author: Muawiyah ibnu hayat / Labels:

“Bukankah Aku telah memerintahkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah Syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu! “      (Yasin : 60)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
“Dan sesungguhnya Iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka, iaitu mereka menurutnya, kecuali sebahagian dari orang-orang yang beriman [yang tidak terpedaya kepada hasutannya] “    (Saba : 20)                                                                                                                                                                                                         

Benar sekali apa yang yang dikatakan oleh Sayyidina Yahya bin Muaz Al-razy:
"Syaitan itu pengganggur, penuh waktunya untuk menjalankan rencananya, sedangkan engkau terus sibuk dan syaitan melihatmu, tetapi engkau tidak melihatnya, engkau lupa kepada syaitan, tapi syaitan selalu ingat kepadamu, dan untuk mengalahkanmu syaitan banyak pembantunya"


Adapun tipudaya serta ajakan syaitan terhadap manusia agar mengingkari perintah Allah SWT ada 7 macam cara:

1…Syaitan menggoda manusia, agar tidak taat kepada AllahSWT. Orang-orang yang dipelihara Allah, akan menolak ajakan itu dan akan berkata:

“Aku sangat memerlukan ganjaran dari Allah, kerana aku memerlukan bekalan dari dunia untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi”.


2…Bila pujukan pertama tidak berhasil, maka syaitan mengajak manusia untuk melewatkan(menundakan)ketaatan, tungguu sudah tua, dan sebagainya. Orang-orang yang terpelihara akan menolak ajakan itu dan akan berkata:

Ajalku bukan pada tanganku; jika aku menunda-nunda amal hari ini untuk esok, maka amal hari esok bila akan aku kerjakan, padahal tiap-tiap hari dan waktu mempunyai amal tersendiri dan hak hukum waktunya.”


3…Kadang-kadang syaitan akan menggoda manusia supaya terburu-buru mengerjakan amal baik dengan segera dan katanya:

“Ayuh' cepat-cepat beramal supaya engkau dapat membuat lagi amal-amal yang lain.”

Orang-orang yang beriman tentu menolak dan berkata:

“Amal yang sedikit tapi sempurna lebih baik daripada amal
banyak tetapi tidak sempurna.”

Dalam hal Nabi Muhammad SAW.pernah bersabda dengan maksud:

Tergopoh-gopoh itu pembawaan dari syaitan, kecuali dalam lima perkara:
1. Mengkahwinkan anak perawan jika telah sampai waktunya.
2. Membayar hutang jika sudah sampai janjinya.
3. Menguruskan mayat bila datang ajalnya.
4. Menghormati tetamu di kala ia datang bertandang.
5. Bertaubat setelah mengerjakan dosa.


4…Syaitan itu lalu menyuruh manusia supaya mengerjakan amal baik dengan sempurna sebab kalau tidak sempurna nanti dicela oleh orang lain. Orang-orang yang terpelihara tentu menolaknya dan akan berkata:

Cukup bagi saya untuk dinilai oleh Allah sahaja dan tidak ada faedahnya beramal kerana manusia. Ini adalah isyarat supaya manusia Riya' dalam amalnya.”


5…Setelah itu syaitan menanamkan dalam hati orang yang beramal dengan mengatakan:

“Betapa tingginya darjatmu dapat beramal soleh dan betapa pula cerdikmu dan kesempurnaanmu.”

Orang-orang yang beriman akan menjawab:

“bahawa semua keagungan dan kesempurnaann itu kepunyaan Allah, bukan kekuatan atau kekuasaan aku. Allahlah yang memberi taufiq kepadaku untuk mengerjakan amal yang Ia redhai, dan memberikan ganjaran yang besar dengan anugerah kurniaNya. Jika sekiranya tanpa kurnia Allah, maka apalah harganya amalku ini dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah kepadaku, di samping dosaku yang banyak pula”.6…Setelah jalan kelima gagal, maka syaitan mengajukan jalan yang keenam. Jalan ini lebih hebat dari yang disebut tadi, dan tidak akan bisa selamat terhadapnya kecuali orang yang cerdik dan hidup fikirannya. Syaitan itu berkata, membisikkan di hati manusia:

"Bersungguh-sungguhlah engkau beramal, jangan diketahui oleh manusia kerana Allah jualah yang akan menzahirkan amalanmu kepada manusia dan akan mengatakan bahawa engkau adalah seorang hamba Allah yang ikhlas".


Orang beriman akan menolak ajakan syaitan itu dengan mengatakan:

“Hai syaitan yang dilaknat! tiada henti-henti engkau menggodakaku untuk merosakkan amal dan ibadatku dengan berbagai-bagai cara dan sekarang engkau berpura-pura seolah-olah akan memperbaiki amalku, padahal maksudmu untuk merosakkannya. Aku ini hamba Allah dan Allahlah jua yang menjadikan aku. Kalau Allah SWT. berkehendak menzahirkan amalku atau menyembunyikannya; dan kalau berkehendak menjadikan aku mulia atau hina, ini adalah urusan Allah. Aku tidak gelisah jika amalku itu diperlihatkan oleh Allah kepada manusia atau tidak kerana itu bukan urusan aku sebagai seorang hamba Allah”.7...Setelah gagal syaitan itu menggoda dengan cara tersebut, maka ia menggoda lagi dengan cara terakhir dengan mengatakan:

"Hai manusia..tidak perlu engkau menyusahkan dirimu untuk beramal ibadah, kerana jika engkau telah ditetapkan oleh Allah pada masa azali dan dijadikan makhluk yang bahagia, maka tidak menjadi mudorat apa-apa bagi engkau untuk meninggalkan amal, engkau akan tetap menjadi seorang yang bahagia. Sebaliknya jika engkau dikehendaki Allah menjadi orang yang celaka, maka tidak ada gunanya lagi engkau beramal dan tetaplah engkau celaka".

Orang-orang yang terpelihara oleh Allah tentu akan menolak godaan ini dengan mengatakan:

“Aku ini seorang hamba, berkewajipan menurut perintah Tuhanku. Tuhan Maha Mengetahui , menetapkan sekehendakNya dan berbuat apa saja yang dikehendakiNya. Amalku tetap akan bermanfaat, walau bagaimanapun keadaanku. Jika aku dijadikan seorang yang seorang yang berbahagia, aku tetap perlu beribadah untuk menambah pahala, dan jika aku dijadikan seorang yang celaka, aku tetap harus beramal ibadah, supaya tidak menjadi penyesalan bagi diriku meninggalkan amal itu.
Jika sekiranya aku dimasukkan neraka, padahal aku taat, aku lebih senang daripada jika dimasukkan neraka kerana maksiat. Tetapi tidak akan demikian keadaannya kerana janji Allah pasti terjadi dan sabdaNya pasti benar. Allah telah menjanjikan kepada siapa yang bertaqwa, kepadaNya akan diberi ganjaran. Siapa-siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan pasti akan dimasukkan ke Syorga. Jadi masuknya, seseorang ke Syurga bukanlah kerana kekuatan amalnya, tetapi kerana janji Allah semata yang pasti dan suci.”


Oleh kerana itu, sedarlah wahai hamba Allah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, sesungguhnya dalam urusan ketaatan kepada Allah  banyak sekali godaan dan tipudaya syaitan untuk menggagalkannya. Qiaslah segala urusan dan tingkah laku kepada keadaan tersebut, dan mohonlah pertolongan daripada Allah SWT agar engkau dilindungi dan dipelihara dari kejahatan syaitan ini, kerana segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah dan kepada Allahlah kita memohon taufiq dan hidayah untuk mendapatkan keredhaanNya.


TIDAK ADA DAYA UPAYA UNTUK MENINGGALKAN MAKSIAT DAN TIDAK ADA KEKUATAN UNTUK MENGERJAKAN KETAATAN, KECUALI DENGAN PERTOLONGAN ALLAH YANG MAHA SUCI DAN MAHA AGUNG


"Dan sememangnya tiadalah bagi Iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan Kami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Dan (ingatlah) Tuhanmu sentiasa mengawal serta mengawasi tiap-tiap sesuatu."
                                                                                                                                                                              [Saba : 21]